Accions automatitzades a Odoo

Odoo permet automatitzar certes accions per facilitar el control i el seguiment de les dades. Aquestes accions es poden configurar des del menú ( Configuració > Tècnic > Automatizació > Accions automatitzades ).

En la creació d’una nova acció automatitzada podem especificar quines accions de servidor volem executar i quan disparar l’execució de les mateixes.

Un exemple

Suposem que es desitja rebre un correu electrònic sempre que es crea una nova iniciativa a Odoo.

Per a definir aquesta acció hem de crear primer una plantilla de correu des del menú ( Configuració > Tècnic > Correu electrònic > Plantilles ) amb els següents paràmetres:

 • Nom: Plantilla Nova Iniciativa

 • S’aplica a: Iniciativa/Oportunitat

 • Assumpte: Nova Iniciativa

 • Contingut: Hi ha una nova iniciativa: ${object.name}.

 • Per a: ${(user.email or ”)|safe}

 • Per a (correus electrònics): odoo@rgbconsulting.com (el correu electrònic que rebrà la notificació)

Nota: Els texts de contingut i assumpte, es poden personalitzar al gust de cadascú.

b4c1

Des del menú ( Configuració > Tècnic > Accions > Accions de servidor ), definim una nova acció de servidor:

 • Nom d’acció: Correu nova iniciativa

 • Model base: Iniciativa/Oportunitat

 • Acció a realitzar: Send Email

 • Plantilla email: Plantilla Nova Iniciativa (la plantilla definida en el pas anterior)

b4c2

Per finalitzar, definim l’acció automatitzada que executarà l’acció de servidor de forma automàtica quan es crea una nova iniciativa:

 • Nom de la regla: Notificació iniciativa creada

 • Model de document relacionat: Iniciativa/Oportunitat

 • When to Run: A la Creació

 • Server actions to run: Correu nova iniciativa (l’acció de servidor definida en el pas anterior)

b4c3

En aquest punt ja tenim l’acció automatitzada definida. Comprovem que la notificació s’envia correctament creant una nova iniciativa.

Les accions automatitzades permeten també l’assignació de filtres. Per exemple, podríem incloure un filtre “Sense assignar”, per a enviar el correu de notificació, solament si la iniciativa no té comercial assignat.

b4c4

Deixa un comentari