Actualització automàtica del tipus de canvi entre divises

Si la companyia treballa amb diferents monedes, és molt interessant comptar amb els tipus de canvi més actuals possibles per a que les diferències per canvi de divisa siguin mínimes.

Existeix un mòdul estàndard a la comunitat que permet que s’actualitzin periòdicament i automàtica. Es tracta del mòdul:

[Currency Rate Update – currency_rate_update],

que s’haurà d’instal·lar.

MDIVISAS-modulo

Mòdul d’auto-actualització de tipus de canvis de divises

A més, n’existeix un altre que permet fer un control sobre aquestes actualitzacions. Concretament avisa a l’usuari en el cas que estigui emprant una divisa, la taxa de canvi de la qual no ha estat actualitzada en més de N dies:

[Currency Rate Date Check – currency_rate_date_check].

La instal·lació n’és opcional però per a aquest article se suposarà que està instal·lat.

MDIVISAS-ratedatecheck

Mòdul de comprobació de dates d’actualitzacions de divises

Nota: És molt important comprovar que es disposa de l’última versió dels mòduls, doncs es basen en serveis web que poden canviar a qualsevol moment i això podria fer que aquests mòduls no funcionin com haurien.

A continuació es detalla el procediment per a que s’actualitzin automàticament els canvis de divisa.

 1. En primer lloc s’ha d’accedir a Comptabilitat > Configuració > Varis > Currency Rate Update.

 2. S’ha de crear una nova ordre d’actualització prement el botó Crear.

 3. Omplir els camps de la part superior:

  • Webservice to use: Seleccionar el servei web a usar, es recomana European Central Bank o Yahoo Finances, encara que cada usuari pot investigar com li va millor segons les hores en les quals s’actualitzen.
  • Max delta days: Si el servei web proporciona dades més antigues dels N dies indicats, aquestes divises no s’actualitzaran. (Es pot canviar el webservice).
  • Currency update frequency: Camp per indicar la freqüència amb la qual es llançarà el servei d’actualització. Opcions: [Dia(s), Setmana(s), Mes(és)] o [Day(s), Week(s), Month(s)]
  • Frequency: Per indicar un nombre, que al costat del camp anteriorment descrit indica de forma completa la freqüència final.
  • Next run on: Encara que es pot indicar manualment, no és necessari. A més, després de cada execució, el camp s’auto-actualitzarà segons les dades introduïdes en els dos camps anteriors que determinen la freqüència.

   A continuació s’haurà de configurar quines son les divises que es volen actualitzar prement a Afegir un element. Cada element que s’afegeix es una divisa a actualitzar automàticament.

MDIVISA-config

Configuració del servei amb la lliura esterlina i el dòlar nord-americà.

 1. Un cop afegides totes, s’ha de prémer a Guardar.

 2. I per acabar, només s’ha d’anar a la divisa principal (a Espanya és EUR) a Comptabilitat > Configuració > Varis > Monedes i marcar la casella Base. D’aquesta manera, Odoo sap que els canvis de divisa estan referenciats sobre aquesta moneda.

A partir d’aquest moment, ja està configurada l’actualització periòdica automàtica, que s’executarà (de forma automàtica) per primer cop en la data indicada a Next run on.

En aquesta mateixa vista (Currency Rate Update) es pot observar, dins de cada servei creat, quines monedes s’actualitzen, i la data de la seva última actualització.

MDIVISA-vistaupdates

Vista del servei d’actualització

De totes maneres, es pot comprovar el seu funcionament d’una manera bastant fàcil. Es tracta d’accedir a Configuració > Companyies > Companyies i, després de seleccionar la companyia, es podrà accedir a una pestanya de nom Currency update configuration en la qual es pot actualitzar manualment les divises prement en el botó Refresh currencies. Tot seguit es pot prémer en el servei i comprovar les dates d’actualització de les divises.

Si les dates són correctes, la configuració està completada i funciona correctament. Sinó, caldrà canviar el webservice per descartar que no sigui aquest el motiu de la fallada. Si tot i provant-ne diversos no funciona, es recomana repassar els punts per veure si s’ha comès algun error o omès alguna dada. Si així i tot, segueix sense funcionar, encara queda comprovar que no hi hagi una nova versió del mòdul més actual.

Esperem us sigui útil.

Deixa un comentari