Normes de reabastiment, existències mínimes i màximes

Normes de reabastiment, existències mínimes i màximes

Com hem vist en anteriors articles, Odoo permet automatitzar moltes de les activitats que realitzem de forma periòdica/habitual en un ERP. Avui aprendrem a configurar Odoo per a què llenci de forma automàtica les sol·licituds de reabastiment, segons les nostres prioritats i condicions de punt de comanda i quantitat econòmica de comanda. Odoo revisarà els nivells d’existències i previsions d’entrada que tenim en el magatzem, i llançarà la sol·licitud d’abastiment per a la quantitat de producte que es requereixi. Continua llegint » »

Valors per defecte en formularis

Valors per defecte en formularis

En el dia a dia de l’empresa, de vegades és necessari completar formularis de forma repetitiva, moltes vegades marcant certes opcions estàndard que rarament modificarem.

Molts cops ens agradaria que apareguessin els camps del formulari prèviament completats quan creem un nou registre. En aquests casos, l’ús de valors per defecte agilitza la creació de nous registres, estalviant temps i diners.

Odoo permet, de forma fàcil i ràpida, establir valors per defecte a un formulari d’una àrea concreta, ja sigui per al nostre usuari, o per a tots els usuaris que tinguin accés al formulari. En l’article d’avui, expliquem com establir els valors per defecte, pas a pas.

Continua llegint » »

Control de presència biomètrica amb Odoo

Control de presència biomètrica amb Odoo

Totes les empreses han d’instaurar sistemes per registrar la jornada dels seus treballadors. Aquest registre ha de realitzar-se de forma diària, amb caràcter obligatori per a totes les empreses, independentment de la seva activitat o grandària, ja sigui a través de mitjans mecànics o manuals, reflexant així, de forma individual, la jornada diària realitzada per cada treballador.

Aquesta obligació és fundamentada a l’artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, que procedim a citar:

“A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.

El no cumpliment d’aquesta llei pot comportar sancions amb quantitats des dels 60€ a los 6.250€. Podeu consultar en aquest enllaç la taula de sancions.

Continua llegint » »

Crear exercici fiscal i periodificar-lo

Crear exercici fiscal i periodificar-lo

En aquest post mostrarem com crear un exercici fiscal nou i els seus períodes corresponents.

Es tracta d’una acció que cal fer un cop a l’any (preferiblement abans que finalitzi el mateix) per a cadascuna de les companyies, per la qual cosa en cas de treballar en multicompanyia, s’haurà de fer per a cadascuna d’elles.

Context

Cal tenir en compte que cadascun dels moviments comptables, a Odoo, es registren en un diari i en un període, i si bé els diaris no canvien d’un any per a un altre i els moviments es registren automàticament al període al qual es comprèn la data en què aquest moviment es realitza, aquests últims han d’haver estat creats prèviament.

Continua llegint » »

Accions automatitzades a Odoo

Accions automatitzades a Odoo

Odoo permet automatitzar certes accions per facilitar el control i el seguiment de les dades. Aquestes accions es poden configurar des del menú ( Configuració > Tècnic > Automatizació > Accions automatitzades ).

En la creació d’una nova acció automatitzada podem especificar quines accions de servidor volem executar i quan disparar l’execució de les mateixes.
Continua llegint » »

Començant amb Odoo: Configuració bàsica de companyia i usuaris

Començant amb Odoo: Configuració bàsica de companyia i usuaris

Si ja heu instal·lat Odoo en el vostre sistema, teniu una base de dades creada (amb o sense dades Demo), i heu instal·lat els mòduls de la localització: Topònims espanyols , Pla general Comptable i Adaptació de clients, proveïdors i bancs, però no sabeu per on començar, us animem a configurar algunes dades mestres al sistema. Si no és així, abans de seguir us recomanem llegir els següents posts: Com instal·lar Odoo en 6 passos senzills i Abans de començar – Instal·lació de la localització.

Continua llegint » »

Abans de començar – Instal·lació de la localització

Abans de començar – Instal·lació de la localització

Si acabeu d’instal·lar Odoo amb el post Com instal·lar Odoo en 6 passos senzills, ja podem començar a personalitzar la nostra instància d’Odoo. El primer serà crear una base de dades en el menú que apareix en accedir a http://localhost:8069 (o a la IP corresponent, si la instal·lació no és local). Si acabeu d’instal·lar Odoo, us sortirà per defecte.

Continua llegint » »