Com comptabilitzar correctament nòmines a Odoo

Com comptabilitzar correctament nòmines a Odoo

Hola a tothom!

Avui explicarem com realitzar la comptabilització de les nòmines que el gestor o un altre programari ens genera/facilita, permetent pagar les mateixes via Ordres SEPA, des de Odoo, i podent considerar-les en el model 111 de l’AEAT.

¿Què s’ha de considerar?

 • Creació d’un diari específic per agrupar els assentaments d’aquest tipus.
 • Possible realització de pagaments de nòminas vía remesas SEPA, des d’Odoo.
 • Possible generació del model 111 de la AEAT, que contempla (entre altres) les retencions aplicades als empleats per rendiment del treball.
 • Per al registre de qualsevol nòmina, es necessita que l’empleat disposi d’un contacte a Odoo. En cas de pagaments de nòmines via Ordres de pagament SEPA d’Odoo, preferiblement el que consta com a direcció particular en l’App Empleats. Si no s’usa aquesta App (Empleats) cal crear un contacte diferent a l’associat a l’usuari, perquè altrament no tindrà comptabilitat pròpia (empra la de la companyia matriu).

Continua llegint » »

Tancament de l’exercici a Odoo: Renumeració d’assentaments

Tancament de l’exercici a Odoo: Renumeració d’assentaments

Com tot comptable sap, abans de procedir a realitzar el tancament de l’exercici, hi ha un conjunt d’operacions bàsiques i comunes que s’han de fer en tota empresa.

Algunes son:

 • Revisió de seients en esborrany: factures comptabilitzades, cobraments, pagaments, etc. pendents d’assentar. Assegurar-se, alhora, que no hi ha dades pendents d’introducció.
 • Regulació d’existències: Comptabilitzar la variació d’existències a cap d’any.
 • Amortitzacions / Depreciacions d’actius.
 • Liquidacions d’impostos assentades, IRPF, IVA, Imp. de Societats si n’hi hagués, etc.
 • Conciliar tots els assentaments possibles.
 • Reclassificacions patrimonials (deutes a LP a CP, etc…).
 • Ajustaments de periodificació.
 • Renumerar assentaments comptables.
 • Etc.

En aquest cas, es focalitzarà en la funcionalitat de renumeració d’assentaments comptables per poder presentar el Llibre Diari correctament al registre mercantil. Continua llegint » »

Gestió de devolucions de cobrament SEPA a Odoo

Gestió de devolucions de cobrament SEPA a Odoo

Qualsevol usuari que empri Odoo des de més d’un parell de mesos sap que estan disponibles les funcionalitats SEPA de transferències i domiciliacions bancàries.

Addicionalment existeixen altres funcionalitats relacionades amb el SEPA tals com la de la Bestreta de crèdit (antigament exportat en el quadern 58) o bé la de Devolucions de cobraments SEPA (procedents de deutes domiciliats).

En l’entrada d’avui us mostrarem les capacitats d’aquesta última funcionalitat, per la qual existeix una eina que permet importar un arxiu que conté totes les devolucions rebudes per a una remesa de domiciliacions SEPA realitzada.

Continua llegint » »

SII a Odoo – Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA

SII a Odoo – Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA

Què és el Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA o SII?

Introducció

El passat 1 de Juliol va entrar en vigor el sistema de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (conegut com SII). Aquest sistema canvia de forma considerable la manera en el qual algunes empreses hauran d’informar sobre les seves operacions a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

Les empreses subjectes al SII hauran de portar els seus Llibres d’IVA a través de la Seu Electrònica de la AEAT, mitjançant la presentació telemàtica i gairebé en temps real de la seva facturació.

En aquesta entrada explicarem com podem integrar i gestionar de forma senzilla el SII a la nostra empresa amb Odoo, i com ens pot ajudar a estalviar molt temps una bona configuració i automatització.

Continua llegint » »

Millores en plaços de pagament i venciments per a Odoo v8

Millores en plaços de pagament i venciments per a Odoo v8

Si porteu temps usant Odoo 8, haureu notat que el sistema de terminis de pagament no és tan precís a l’hora de calcular les dates de venciment com un voldria, doncs el mètode de càlcul es queda curt en ocasions. Si sou nous a la v8 o bé empreu v10 (ja ho duu incorporat), en canvi, no fa falta que ho patiu ni un segon.

Existeix un mòdul de la Comunitat que us anirà molt bé a més d’un: Payment Term Extension, que millora, i molt, el càlcul dels venciments.

L’eina en qüestió, una vegada instal·lat el mòdul, es troba a ( Comptabilitat > Configuració > Diversos > Terminis de pagament ).

Continua llegint » »

Crear exercici fiscal i periodificar-lo

Crear exercici fiscal i periodificar-lo

En aquest post mostrarem com crear un exercici fiscal nou i els seus períodes corresponents.

Es tracta d’una acció que cal fer un cop a l’any (preferiblement abans que finalitzi el mateix) per a cadascuna de les companyies, per la qual cosa en cas de treballar en multicompanyia, s’haurà de fer per a cadascuna d’elles.

Context

Cal tenir en compte que cadascun dels moviments comptables, a Odoo, es registren en un diari i en un període, i si bé els diaris no canvien d’un any per a un altre i els moviments es registren automàticament al període al qual es comprèn la data en què aquest moviment es realitza, aquests últims han d’haver estat creats prèviament.

Continua llegint » »

AEAT – Mòdul 303. Liquidació d’IVA

AEAT – Mòdul 303. Liquidació d’IVA

AEAT – Mòdul 303. Liquidació d’IVA

Avui presentem el mòdul per a la presentació del model 303 (IVA-Autodeclaración) de l’Agència Espanyola d’Administració Tributària, que inclou l’exportació al format BOE per a la seva presentació telemàtica: el mòdul l10n_és_aeat_mod303.

Com tots els mòduls de la AEAT, es basa en el mòdul l10n_és_aeat, així que si ja heu generat algun model de la AEAT amb algun dels mòduls existents a Odoo, la seva estructura us sonarà. Continua llegint » »

Importar extractes bancaris amb la Norma 43 a Odoo

Importar extractes bancaris amb la Norma 43 a Odoo

Moltes són les empreses que no gestionen cobraments i pagaments en efectiu, sent els càrrecs a comptes de clients, transferències o cobraments a través de passarel·les en línia, les seves formes habituals (sovint úniques) d’enviar o rebre diners des de/als seus comptes.

Aquest post serveix per a qualsevol empresa (i de fet es recomana l’ús del seu contingut en totes), però especialment per a aquelles en les quals les operacions de cobrament i pagament, es realitzen al 100% a través de comptes bancaris.

Continua llegint » »

Actualització automàtica del tipus de canvi entre divises

Actualització automàtica del tipus de canvi entre divises

Si la companyia treballa amb diferents monedes, és molt interessant comptar amb els tipus de canvi més actuals possibles per a que les diferències per canvi de divisa siguin mínimes.

Existeix un mòdul estàndard a la comunitat que permet que s’actualitzin periòdicament i automàtica. Es tracta del mòdul:

[Currency Rate Update – currency_rate_update],

que s’haurà d’instal·lar.

MDIVISAS-modulo

Mòdul d’auto-actualització de tipus de canvis de divises

Continua llegint » »

Fiscalitat amb Odoo: Models de l’AEAT

Fiscalitat amb Odoo: Models de l’AEAT

Molts es preguntaran de quina manera pot ajudar-lo Odoo en el tema tributari i, si bé és cert que Odoo encara no disposa de la totalitat de models existents de la AEAT (més de 100 diferents, alguns regionals), també ho és que si es troben disponibles alguns dels més utilitzats habitualment.

I aquest número creix gràcies a partners d’Odoo en col·laboració, organitzats a través de l’OCA (l’associació de desenvolupadors d’Odoo d’àmbit mundial), en la qual hi ha un conjunt d’entitats espanyoles que s’encarreguen de mantenir la localització espanyola i que desenvolupen i actualitzen els mòduls a mesura que les normatives canvien.

Sense anar més lluny, aquesta última setmana, a RGB Consulting hem posat al dia el model 111 de la AEAT d’Odoo, doncs al gener d’enguany, l’Agència Tributària va canviar el format de presentació telemàtica i, en intentar presentar el primer trimestre per part de diversos clients, aquest donava error en la presentació.

Continua llegint » »