Mantenir i actualitzar la teva versió d’Odoo

Mantenir i actualitzar la teva versió d’Odoo

En aquesta entrada volem comentar la importància del manteniment i també de les actualitzacions de versió en Odoo. Un bon ERP, com és Odoo, en cada versió incorpora noves funcionalitats, correccions d’errors i millores en l’arquitectura.

Aquestes noves versions es presenten en l’esdeveniment anual Odoo Experience on es donen a conèixer totes les novetats i millores. S’ha de destacar que el cicle de vida de cada versió, durant la qual Odoo S.A. publica correccions i millores, abasta les últimes 3 versions..

Continua llegint » »

Botiga PrestaShop connectada amb Odoo

Botiga PrestaShop connectada amb Odoo

PrestaShop és una de les plataformes e-commerce més utilitzades a nivell global, i actualment la que compta amb la majoria de desplegaments a Espanya. Solució dinàmica i eficient, PrestaShop compta amb una gran varietat de mòduls per a personalitzar i adaptar una botiga online, i més considerant que és un CMS complet i totalment Open Source.

PrestaShop com a CMS és robust i en ple creixement, millorant dia a dia funcionalitats verticals tals com facturació, gestió de devolucions o control d’estocs, però existeixen situacions on apareix la necessitat de controlar un volum o càrrega de treball més elevada on nomès amb l’ús del CMS no hi resulta suficient, i és aquí on entra en joc l’ús d’un ERP.

Continua llegint » »

Com organitzar la teva activitat comercial amb Odoo CRM

Com organitzar la teva activitat comercial amb Odoo CRM

Has rebut una trucada telefònica o correu electrònic preguntant pels serveis de la teva empresa? Realitza el seguiment d’aquesta iniciativa comercial amb Odoo!

L’àrea de CRM és un pilar fonamental per a la gestió exitosa del nostre negoci. Per aquest motiu Odoo disposa d’un mòdul de CRM que s’actualitza a cada versió per a seguir a l’avantguarda dels ERP.

La versió 13 de Odoo segueix aquesta línia, per això inclou un mòdul CRM optimitzat per a seguir l’avanç de les oportunitats de la teva empresa. La seva total integració amb la resta de mòduls, com són els de Vendes i Compres, agilitzarà el procés de creació de pressupostos que s’originen des del CRM:

Continua llegint » »

Com comptabilitzar correctament nòmines a Odoo

Com comptabilitzar correctament nòmines a Odoo

Hola a tothom!

Avui explicarem com realitzar la comptabilització de les nòmines que el gestor o un altre programari ens genera/facilita, permetent pagar les mateixes via Ordres SEPA, des de Odoo, i podent considerar-les en el model 111 de l’AEAT.

¿Què s’ha de considerar?

 • Creació d’un diari específic per agrupar els assentaments d’aquest tipus.
 • Possible realització de pagaments de nòminas vía remesas SEPA, des d’Odoo.
 • Possible generació del model 111 de la AEAT, que contempla (entre altres) les retencions aplicades als empleats per rendiment del treball.
 • Per al registre de qualsevol nòmina, es necessita que l’empleat disposi d’un contacte a Odoo. En cas de pagaments de nòmines via Ordres de pagament SEPA d’Odoo, preferiblement el que consta com a direcció particular en l’App Empleats. Si no s’usa aquesta App (Empleats) cal crear un contacte diferent a l’associat a l’usuari, perquè altrament no tindrà comptabilitat pròpia (empra la de la companyia matriu).

Continua llegint » »

Normes de reabastiment, existències mínimes i màximes

Normes de reabastiment, existències mínimes i màximes

Com hem vist en anteriors articles, Odoo permet automatitzar moltes de les activitats que realitzem de forma periòdica/habitual en un ERP. Avui aprendrem a configurar Odoo per a què llenci de forma automàtica les sol·licituds de reabastiment, segons les nostres prioritats i condicions de punt de comanda i quantitat econòmica de comanda. Odoo revisarà els nivells d’existències i previsions d’entrada que tenim en el magatzem, i llançarà la sol·licitud d’abastiment per a la quantitat de producte que es requereixi. Continua llegint » »

Tancament de l’exercici a Odoo: Renumeració d’assentaments

Tancament de l’exercici a Odoo: Renumeració d’assentaments

Com tot comptable sap, abans de procedir a realitzar el tancament de l’exercici, hi ha un conjunt d’operacions bàsiques i comunes que s’han de fer en tota empresa.

Algunes son:

 • Revisió de seients en esborrany: factures comptabilitzades, cobraments, pagaments, etc. pendents d’assentar. Assegurar-se, alhora, que no hi ha dades pendents d’introducció.
 • Regulació d’existències: Comptabilitzar la variació d’existències a cap d’any.
 • Amortitzacions / Depreciacions d’actius.
 • Liquidacions d’impostos assentades, IRPF, IVA, Imp. de Societats si n’hi hagués, etc.
 • Conciliar tots els assentaments possibles.
 • Reclassificacions patrimonials (deutes a LP a CP, etc…).
 • Ajustaments de periodificació.
 • Renumerar assentaments comptables.
 • Etc.

En aquest cas, es focalitzarà en la funcionalitat de renumeració d’assentaments comptables per poder presentar el Llibre Diari correctament al registre mercantil. Continua llegint » »

Valors per defecte en formularis

Valors per defecte en formularis

En el dia a dia de l’empresa, de vegades és necessari completar formularis de forma repetitiva, moltes vegades marcant certes opcions estàndard que rarament modificarem.

Molts cops ens agradaria que apareguessin els camps del formulari prèviament completats quan creem un nou registre. En aquests casos, l’ús de valors per defecte agilitza la creació de nous registres, estalviant temps i diners.

Odoo permet, de forma fàcil i ràpida, establir valors per defecte a un formulari d’una àrea concreta, ja sigui per al nostre usuari, o per a tots els usuaris que tinguin accés al formulari. En l’article d’avui, expliquem com establir els valors per defecte, pas a pas.

Continua llegint » »

Gestió Hotelera amb Odoo PMS Hotel

Gestió Hotelera amb Odoo PMS Hotel

Odoo PMS Hotel és el software de gestió hotelera (ERP + PMS) desenvolupat per RGB Consulting que permet controlar totes les àrees del seu hotel de manera senzilla, àgil, i  totalment integrada amb Odoo.

Inclou els mòduls: Gestió de l’hotel, Gestió de reserves, Motor de reserves web, Fulles de servei, Gestió del restaurant, TPV, neteja d’habitacions, i la possibilitat d’integració amb els sistemes de reserva externs: Channel Manager, Booking, Expedia, Google Hotel, GDS, etc.

L’aplicació està totalment integrada amb la resta d’Apps d’Odoo : CRM, Vendes, Facturació, Comptabilitat, TPV, Lloc web (Website) i Tenda web (e-Commerce).

Continua llegint » »

Millores en plaços de pagament i venciments per a Odoo v8

Millores en plaços de pagament i venciments per a Odoo v8

Si porteu temps usant Odoo 8, haureu notat que el sistema de terminis de pagament no és tan precís a l’hora de calcular les dates de venciment com un voldria, doncs el mètode de càlcul es queda curt en ocasions. Si sou nous a la v8 o bé empreu v10 (ja ho duu incorporat), en canvi, no fa falta que ho patiu ni un segon.

Existeix un mòdul de la Comunitat que us anirà molt bé a més d’un: Payment Term Extension, que millora, i molt, el càlcul dels venciments.

L’eina en qüestió, una vegada instal·lat el mòdul, es troba a ( Comptabilitat > Configuració > Diversos > Terminis de pagament ).

Continua llegint » »

Control de presència biomètrica amb Odoo

Control de presència biomètrica amb Odoo

Totes les empreses han d’instaurar sistemes per registrar la jornada dels seus treballadors. Aquest registre ha de realitzar-se de forma diària, amb caràcter obligatori per a totes les empreses, independentment de la seva activitat o grandària, ja sigui a través de mitjans mecànics o manuals, reflexant així, de forma individual, la jornada diària realitzada per cada treballador.

Aquesta obligació és fundamentada a l’artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, que procedim a citar:

“A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.

El no cumpliment d’aquesta llei pot comportar sancions amb quantitats des dels 60€ a los 6.250€. Podeu consultar en aquest enllaç la taula de sancions.

Continua llegint » »