Com comptabilitzar correctament nòmines a Odoo

Hola a tothom!

Avui explicarem com realitzar la comptabilització de les nòmines que el gestor o un altre programari ens genera/facilita, permetent pagar les mateixes via Ordres SEPA, des de Odoo, i podent considerar-les en el model 111 de l’AEAT.

¿Què s’ha de considerar?

 • Creació d’un diari específic per agrupar els assentaments d’aquest tipus.
 • Possible realització de pagaments de nòminas vía remesas SEPA, des d’Odoo.
 • Possible generació del model 111 de la AEAT, que contempla (entre altres) les retencions aplicades als empleats per rendiment del treball.
 • Per al registre de qualsevol nòmina, es necessita que l’empleat disposi d’un contacte a Odoo. En cas de pagaments de nòmines via Ordres de pagament SEPA d’Odoo, preferiblement el que consta com a direcció particular en l’App Empleats. Si no s’usa aquesta App (Empleats) cal crear un contacte diferent a l’associat a l’usuari, perquè altrament no tindrà comptabilitat pròpia (empra la de la companyia matriu).

Primer de tot, recomanem crear un diari específic, ja que és una operació recurrent i contínua en el temps. En cas de dubtes o correccions, es disposarà de tots els seients reunits per tal de trobar-los més ràpidament.

El registre de les nòmines es fa a través de la creació d’assentaments i els seus apunts, i pot variar segons les consideracions de les quals hem parlat a l’inci.

Per tal de poder realitzar via remesa SEPA, les transferències als empleats, ha d’existir una anotació en la 465 per a cada empleat i Empresa ha d’estar indicada amb el contacte d’aquest.

Perquè el nombre de perceptors del model 111 de l’AEAT sigui correcte (caselles 1 i 4), ha d’haver-hi una anotació per a cada treballador en els comptes 640 (base) i 4751 (quota) i, d’igual manera, Empresa ha d’estar indicada amb el contacte d’aquest. De no ser així, no es podrà saber el nombre de perceptors, ja que un treballador pot tenir diverses anotacions de retencions en un trimestre, per exemple.

Tota la resta pot estar centralitzada en els comptes corresponents (460, 462, per exemple).

Per a aquest post, es consideraran tots els punts esmentats per a que les operacions posteriors puguin realitzar-se correctament (Transferència SEPA, generació de model AEAT 111).

Operacions prèvies

 1. Creació del diari. No és necessari posar-li comptes per defecte (pestanya Assentaments comptables) ni recomanable que es mostri en el tauler (pestanya Configuració avançada).
Crear un diari facilita la cerca d’assentaments per a revisions futures
 1. Cara a la realització del model 111 de la AEAT, cal permetre indicar quines són les bases i les quotes de les retencions realitzades al treballador. Per a això, s’ha d’instal·lar el mòdul Account Move Line Tax Editable.
  De no fer-ho, el model 111 no sortirà correctament, perquè és el que permet indicar, en les anotacions, quins són base i quins quota.
Módulo a instalar para poder indicar las bases y cuotas de las retenciones

Registre de les nòmines

S’accedirà a assentaments i se’n crearà un. La capçalera haurà de contenir les següents dades:

 • Diari: Seleccionar el creat ad hoc o qualsevol diari miscel·lània/varis.
 • Data: Aquella en la qual es desitja comptabilitzar la/les nòmina/es.
 • Referència: Aquella que permeti identificar fàcilment l’assentament.

La resto de camps son automàtics, No fa falta marcar el A ser revertit.

A partir d’aquí, s’ha de poblar l’assentament amb els apunts corresponents. Qui comptabilitza nòmines ja sap què és cada anotació i que significa cada compte, per la qual cosa es comentaran els mateixos únicament a nivell funcional.

En cian, apareixen els dos camps que afegeix el mòdul Account Move Line Tax Editable, i no apareixerien en cas de no haver-ho instal·lat.

En vermell, els comptes 640 i 4751. Com que la primera és la base i la segona la quota, s’haurà de posar l’impost corresponent – en aquest cas Retencions IRPF (Treballadors) dineràries, però també està disponible Retencions IRPF (Treballadors) en espècie – en el seu lloc corresponent.
En el cas de la quota, a la columna Creador de l’impost i, en el cas de la base, directament en Impostos.

Nota: La traducció d’aquests camps varia sovint, en qualsevol cas, el de l’esquerra és el de les quotes i el de la dreta, les bases. El primer permet definir un sol impost per apunt (quotes separades per compte segons impost), mentre que el segon permet més d’un impost (en tant que la base és la mateixa, sovint, per a diversos impostos, encara que aquest no és el cas).

I amb això:

 • Teniu comptabilitzades les nòmines
 • Podeu pagar via SEPA (cal indicar que el pagament és de tipus nòmina si el treballador gaudeix d’avantatges en el seu banc en cas de domiciliar la nòmina)
 • Podreu generar el model 111 considerant no només les retencions a tercers per activitats econòmiques, sinó també per rendiments del treball dels empleats.

 

Aquest exemple és bàsic i una nòmina pot ser més complexa a nivell comptable, però no afectaria l’operativa SEPA ni a l’AEAT111 sempre que es compleixin les condicions que hem comentat.

Esperem hagi estat del vostre interès.

Una salutació a tots els que ens seguiu!

Deixa un comentari