Mantenir i actualitzar la teva versió d’Odoo

En aquesta entrada volem comentar la importància del manteniment i també de les actualitzacions de versió en Odoo. Un bon ERP, com és Odoo, en cada versió incorpora noves funcionalitats, correccions d’errors i millores en l’arquitectura.

Aquestes noves versions es presenten en l’esdeveniment anual Odoo Experience on es donen a conèixer totes les novetats i millores. S’ha de destacar que el cicle de vida de cada versió, durant la qual Odoo S.A. publica correccions i millores, abasta les últimes 3 versions..

Manteniment diari

A part de dur un manteniment de la versió d’Odoo, també s’ha de tenir en compte els mòduls de la comunitat i desenvolupaments personalitzats que es despleguen per a millorar el flux de treball. Aquests mòduls també tenen un manteniment per part de la comunitat que aporten no només correccions, sinó també noves funcionalitats i/o adaptacions de localitzacions, com poden ser canvis en l’AEAT, SII, etc.

Fins ara hem comentat perquè s’han de fer actualitzacions menors. Aquestes solen implementar un sistema d’actualització que permet actualitzar fàcilment, la qual cosa no succeeix quan parlem de migrar a una nova versió. Hem de tenir en compte que la migració de versió d’un software empresarial, com és Odoo, no és com prémer un botó d’actualització en el mòbil.

Actualitzar la versió d’Odoo

Odoo conté moltes característiques i adaptacions que es converteix en una cosa única per a les necessitats específiques de cada client. Hem d’entendre que, quan es migra de versió, significa que modifiquem l’estructura i el contingut de la base de dades per a adaptar-la a la nova versió garantiment la compatibilitat amb ella. Aquesta tasca és de caràcter irreversible, perquè un cop realitzada la migració no es pot tornar a la versió anterior.

Per afrontar una migració de versió hem de tenir en compte si tenim contractada la llicència Odoo Enterprise o treballem amb l’edició Odoo Community.

En el cas de tenir contractada la llicència Enterprise Odoo SA facilita la migració dels mòduls base. A més a més, per a finalitzar aquesta tasca, hem de contemplar les personalitzacions i els mòduls addicionals que tinguem instal·lats en la nostra base de dades.

OpenUpgrade – L’opció Community

És llavors quan entra l’Odoo Community Association. Gràcies a l’esforç d’usuaris i clients, va crear l’eina Openupgrade per facilitar les migracions de l’edició Community. Aquesta eina ens ajuda en la migració de les últimes versions i podem ajustar-la segons les personalitzacions de cada client.

Si parlem de la disponibilitat de les migracions a les noves versions, des d’Odoo S.A. trigui entre 4 i 6 mesos en tenir un procés de migració de la versió anterior a la nova. Pel que fa a la comunitat, l’eina OpenUpgrade pot arribar a trigar entre 1 i 2 anys.

Després de l’escrit, es pot apreciar que l’actualització ens ofereix beneficis importants: com són les millores en seguretat i rendiment, correccions d’errors i noves funcionalitats. Des d’Odoo S.A. recomanen migrar de versió cada 2 anys

Tranquil·litat tot-en-un

Des de RGB Consulting, com integradors d’Odoo, hem realitzat amb éxit migracions en diferents escenaris per la diversitat empresarial dels nostres clients. Gràcies a estar sota el contracte de suport i manteniment integral tenen la possibilitat de tenir la seva instal·lació d’Odoo mantinguda i actualitzada.

Desitgem que aquest post us ajudi a entendre les diferents opcions de manteniment i actualitzacions que oferim als nostres clients. Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres en els canals habituals.

Deixa un comentari