Normes de reabastiment, existències mínimes i màximes

Com hem vist en anteriors articles, Odoo permet automatitzar moltes de les activitats que realitzem de forma periòdica/habitual en un ERP. Avui aprendrem a configurar Odoo per a què llenci de forma automàtica les sol·licituds de reabastiment, segons les nostres prioritats i condicions de punt de comanda i quantitat econòmica de comanda. Odoo revisarà els nivells d’existències i previsions d’entrada que tenim en el magatzem, i llançarà la sol·licitud d’abastiment per a la quantitat de producte que es requereixi.

Aquesta configuració fa ús de les rutes logístiques en els abastiments. En següents entrades parlarem en més profunditat de les diferents opcions i característiques que disposa Odoo a l’hora de generar i administrar les rutes. En aquest article, utilitzarem la ruta estàndard (comprar), que és una de les rutes més habituals, i està disponible per defecte en productes que poden ser comprats.

 

Configurant les normes de reabastiment

A continuació, afegirem les normes de reabastiment i existències mínimes per al producte en qüestió. Aquestes normes defineixen sota quines condicions el sistema genera abastiments, i les característiques d’aquests.

Ens situarem en el menú Inventari > Control inventari > Normes de reabastiment, per crear una nova norma de reabastiment. Els paràmetres a configurar són:

 • Nom: Nom de la norma. Per defecte Odoo assigna un nom a la norma segons una seqüència parametritzable, tot i que en podem canviar el nom si ens interessa tenir-la identificada de forma més precisa.
 • Producte: Producte al qual s’aplicarà la norma
 • Magatzem: Magatzem en el qual es comprovaran els nivells d’existències per a comparar-los amb les normes i generar l’abastiment si és necessari.
 • Ubicació: Ubicació concreta del magatzem on es troben les existències
 • Normes:
  • Quantitat mínima: Si els nivells d’existències virtuals (existències físiques + en previsió d’arribada) estiguin per sota de la quantitat mínima, Odoo llançarà l’abastiment per tal de portar les existències virtuals a la quantitat màxima especificada en la norma.
  • Quantitat màxima: Quantitat objectiu a la que han d’arribar els nivells d’existències per a aquest producte i magatzem/ubicació. El sistema sol·licitarà un abastiment per tantes unitats com sigui necessari per tal d’elevar els nivells de les existències virtuals a la quantitat indicada en aquest camp.
  • Múltiple de la quantitat: La quantitat serà arrodonida a aquest múltiple, en el cas que s’indiqui. Si indiquem 0, s’utilitzarà la quantitat exacta

Un cop guardada la norma, veurem que es mostra un resum dels nivells d’existències mínim i màxim establerts, en la fitxa de producte:

Prement sobre el botó, accedirem a la norma en qüestió.

Nota: Cal tenir en compte que si el producte conté variants, cal establir una norma per a cada variant. Si fos necessari, podem duplicar la regla i canviar la variant.

 

Executant les normes i visualitzant els abastiments generats

Un cop configurades, ja podem procedir a executar les normes d’aprovisionament i existències mínimes. Per tal de fer-ho, ens assegurarem que el producte té nivells d’existències inferiors al punt de comanda, i premerem sobre el botó “Executar normes d’aprovisionament”, accessible des del menú Inventari > Planificacions.

Un cop executades les regles, el sistema  generarà els abastiments corresponents. Podrem visualitzar-los des de la mateixa fitxa de configuració de les normes d’abastiment, o des de la fitxa del producte que se n’hagi vist afectat:

En aquest cas, la ruta d’abastiment està definida com a “Compra”, pel que al executar els abastiments per aquest producte, es generarán comandes de compra a proveïdor (en estat esborrany):

Nota: Veurem que en l’apartat “Document origen” es mostra la norma que va originar la sol·licitud d’abastiment.

En pròxims articles veurem com configurar les rutes logístiques per a automatitzar els processos de compra o fabricació, reabastiment intern entre magatzems, etc.

Deixa un comentari