Comptabilitat Odoo: Fer més, en menys temps

Totes les eines per estalviar i fer créixer el seu negoci

 

La comptabilitat, elevada a un altre nivell

Característiques que facilitaran la comptabilitat

Anotació d’assentaments, numerosos automatismes, gestió de tercers (associats), conciliació assistida, “Multis” (multi-companyia, multi-divisa, multi-plan, multi-usuari), numerosos controls, integració de mòduls (Compres, Vendes, Gestió de magatzems, informes, etc.).

la integració entre mòduls afavoreix l’automatització de gran quantitat de tasques, i per aquelles que es realitzen de forma manual, es disposa de múltiples eines intuitives i fàcils d’utilitzar.

 

 

 

Localització Espanyola: Complir la llei

Totalment adaptat al PGCE per complir amb les obligacions de l’empresa

Amb aquest mòdul d’adaptació a la localització espanyola, es defineixen les següents plantilles de comptes: Pla general de comptes espanyol 2008 – Normal, PYMES i associacions -, plantilles d’imposts per a compra i venda, plantilles de codificació d’imposts i posicions fiscals per a la legislació fiscal espanyola.

Despreocupi’s de la complicada legislació tributària. Podrà definir els imposts per a cada producte, de forma que tots els tributs es generin y gestionin automàticament per a cada una de les compres i vendes.

I si el seu objectiu es vendre fora d’Espanya, només haurà d’indicar la posició fiscal del client. Odoo s’encarregarà per vostè de traduir els imposts si el client es troba en la Comunitat Europea, o bé en la resta del mon. Això li permetrà centrar-se en les vendes, i no en la complicada gestió comptable que aquestes generen, complint en tot moment la legislació i les seves obligacions.

Gestió de Projectes

Infinitament flexible. Increiblement fàcil d’utilitzar

 

Adaptable a cadascun dels seus projectes

Configuri cada projecte segons les seves necessitats

La gestió de projectes col·laborativa, i en temps real d’Odoo, ajuda  al seu equip de treball a realitzar les tasques. Realitzi un seguimient complet, des de la visió més general, fins als peetits detalls, des del contracte del client, a la facturació.

 

Fulles de treball, contractes y facturació

Integra totes les dades, facilitant-li la gestió

Els projectes s’integren automàticament amb els contractes dels clients. A més, Odoo permet facturar en funció del temps, materials utilitzats, i fulles de treball, que seran introduïdes per cada treballador de forma senzilla i ràpida.

Dissenyat per a adaptar-se als seus processos

Organitzi projectes al voltant dels seus propis projectes. Treballi sobre les tasques i les incidències empreant la vista Kanban, programi tasques utilitzant el diagrama de Gantt i gestioni plaços de control en la vista calendari. Cada projecte pot tenir les seves pròpies etapes permetent als equips optimitzar la seva feina.

Gantt

sol_project_gantt

Kanban

sol_project_kanban

Calendari

sol_project_calendar

 

Gestioni amb èxit els seus treballadors

Centralitzi tota la informació de Recursos Humans

Supervisi tota la informació important per departament amb una sola ullada. Restringeixi certes informacions  als gestors de Recursos Humans, i faci’n pública d’altres per a tots els treballadors per tal de trobar fàcilment als seus companys. Rebi alertes per qualsevol nova sol·licitud d’absència, d’assignació, aplicació o pròxima avaluació.

 

Procés de sel·lecció

Contracti als millors per a cada feina

Publiqui ofertes de treball al seu propi lloc web i realitzi un seguiment de cada sol·licitud rebuda. Segueixi als aspirants en el procés de contractació amb la vista Kanban intel·ligent. Estalvii temps gràcies l’automatització d’algunes comunicacions amb les plantilles per enviar de correu electrònic.

A més, podrà enviar formularis i qüestionaris als aspirants, per tal de que vosté o la resta de departaments puguin valorar de forma més eficient les seves habilitats i aptituds. I com no, també podrà realitzar enquestes per tal de poder obtenir feedback dels seus propis treballadors, i conèixer les seves opinions sobre qualsevol aspecte de la companyia.

Logística i gestió de magatzems

Automatitzi les operacions i redueixi el seu temps de procés

 

Maximitzi la eficiència del seu magatzem

Software en línia de gestió de magatzems

Disminueixi els seus temps de processament, automatitzi les operacions més habituals, redueixi els nivells d’existències a només les necessàries, i obtingui una traçabilitat complerta sobre totes les operacions, gràcies al sistema de doble entrada d’inventaris d’Odoo.

Obtingui una traçabilitat complerta

No perdi de vista cap transacció ni moviment

Supervisi totes les seves accions mitjançant el traçat de de totes les transaccions i moviments d’inventari del seu magatzem, tant els presents, com els passats i futurs. També podrà realitzar un seguiment al detall de tots els moviments en contra- parts gràcies a l’estratègia de doble entrada d’inventari (clients, proveïdors o llocs de fabricació, tan interns com els externalitzats).

Navegui a través dels fluxos de traçabilitat  ascendents o descendents per tal de tenir una visió clara de l’estat i situació d’un producte o lot específic.

Gestió de compres

Gestioni comandes de compra, rebuts i factures de proveïdor fàcilment

Propostes de compra automàtiques

Redueixi el nivell d’inventari amb les normes d’abastiment

Obtingui les propostes de compra en el moment adequat, per tal de reduir els nivells d’inventari. Millori les compres i el rendiment de l’inventari amb les normes d’abastiment en funció dels nivells d’existències desitjats, normes logístiques, ordres de venda, ordres de fabricació previstes, etc.

Enviï sol.licituds de de pressupost o ordres de compra al seu proveïdor en només un clic. Obtingui accés a la recepció de productes i factures de les seves comandes de compra.

Control de productes i factures

Maneig de devolucions, recepcions de productes y control de qualitat

Escolleixi el mètode correcte d’acord amb les seves necessitats: pre-generi factures basades en ordres de compra i recepcions de productes; creï factures de forma manual o automàtica, o facturi abans/després de l’entrega de les mercaderies.

Els fluxes de facturació i les eines de validació de factures de proveïdors facilitaran la introducció i comprobació de las mateixes, tenint l’accés a tota la informació relacionada amb el movimient a través dels mòduls de gestió de magatzem de comptabilitat.

Fabricació

Obtingui flexibilitat en totes les operacions

 

Planificació de recursos de fabricació

Administri llistes de components, planifiqui ordres de fabricació, supervisi i assigni ordres de treball

Amb el mòdul de fabricació d’Odoo, podrà administrar les seves operacions de d’acoblament de components i de fabricació de productes. Podrà programar ordres de fabricació i de treball automàticament. Revisi la planificació proposada per Odoo des de les vistes Kanban y Gantt del mòdul de fabricació.

 

Programi les seves operacions de fabricació

De forma eficient i automatitzada

Programi les ordres de fabricació i les ordres de treball automàticament en funció de les seves regles d’abastiment, quantitats previstes i demandes dependents (sol·licitud de components o peces requerides per a la fabricació d’alguns dels components que formaran part del producte final).