Comptabilitat Odoo: Fer més, en menys temps

Totes les eines per estalviar i fer crèixer el seu negoci

La comptabilitat, elevada a un altre nivell

Característiques que facilitaràn la comptabilitat

Anotació d’assentaments, numerosos automatismes, gestió de terçers (associats), conciliació assistida, “Multis” (multi-companyia, multi-divisa, multi-plan, multi-usuari), numerosos controls, integració de mòduls (Compres, Vendes, Gestió de magatzems, informes, etc.).

la integració entre mòduls afavoreix l’automatització de gran quantitat de tasques, i per aquelles tasques que s’hagin de realitzar de forma manual, es disposa de múltiples assistents que guiaran a l’usuari durant tot el procés.

Localització Espanyola: Complir la llei

Totalment adaptat al PGCE per complir amb les obligacions fiscals de l’empresa

Amb aquest mòdul d’adaptació a la localizació espanyola, es defineixen les següents plantilles de comptes: Pla general de comptes espanyol 2008 – Normal, PYMES y associacions -, plantilles d’impostos per a compra i venda, plantilles de codificació d’impostos i posicions fiscals per a la legislació fiscal espanyola.

Despreocupi’s de la complicada legislació tributària. Podrà definir els impostos per a cada producte, de forma que tots els tributs es generin y gestionin automàticament per a cada una de les compres i vendes.

I si el seu objectiu es vendre fora d’Espanya, només haurà d’indicar la posició fiscal del client. Odoo s’encarregarà per vostè de traduïr els impostos si el client es troba en la Comunitat Europea, o bé en la resta del mon. Això li permetrà centrar-se en les vendes, i no en la complicada gestió comptable que aquestes generen, complint en tot moment la legislació i les seves obligacions.

Normatives Europees i Espanyoles

Adapti’s als estàndars actuals sense complicacions

Els diferents mòduls i aplicacions d’Odoo, li permetran adaptar-se de forma senzilla als estàndars vigents en l’actualitat, i treure’n el màxim profit.

Per exemple, a nivell europeu, entre d’altres funcionalitats, Odoo disposa de l’eina SEPA, que permet gestionar els pagaments electrònics d’una forma homogenizada en tots els països europeus que formin part de la zona de pagament únic.

Per una altra banda, a nivell espanyol, destaquen les eines de generació de models de la AEAT de forma automática, l’adaptació d’informes a la legislació espanyola, adaptació de clients, proveïdors i bancs, TPV adaptat a la legislació espanyola, importació d’extractes bancaris des de l’estàndar C43/N43, i molt més..

Comptabilitat analítica: Estadístiques poderoses

Anàlisis de compres a través de la comptabilitat analítica

A través de la comptabilitat analítica d’Odoo, pot obtenir informació sobre les necessitats de la direcció sobre la gestió empresarial. També pot definir i estructurar la forma en que el sistema d’informació capta, medeix i representa el fluxe intern de valors dins de l’empresa, per tal d’evaluar-ne l’eficiència i l’eficàcia en la gestió.

Amb aquesta eina pot obtenir informació sobre l’eficiència de cada centre, departament, equip de vendes, etc. També podrà evaluar els ingressos i les despeses de cada un dels grups, per tal de poder prendre les millors decisions en cada situació.

Comptabilitat pressupostària, fàcilment

Pressuposti les seves operacions, departaments, centres, etc.

El mòdul de pressupostos d’Odoo, permet pressupostar tots els ingressos i despeses per àrees de responsabilitat de la nostra empresa. Per exemple, pot identificar en la seva empresa les despeses i ingressos directes, indirectes i demés, i en funció de cada uno d’ells, crear les posicions pressupostàries que li interessin.

Un cop definides les condicions pressupostàries, Odoo en fa un anàlisi basat en cuatre camps:

  • Pressupost previst: En aquest camp es defineixen les quantitats que es preveu gastar o ingressar inicialment.
  • Pressupost teòric: En aquest camp es calculen les quantitats teòriques en funció de les quantitats previstes i del temps de projecte transcorregut.
  • Pressupost real: Basat en aquelles comptes comptables que es defineixen per a cada compta analítica, permet calcular els ingressos i despeses reals relacionades amb cada posició fiscal definida.
  • Percentatge aconseguit: Ens indica el percentatge del pressupost que se s’ha fet efectiu, respecte al teòric inicial.

D’aquesta manera disposarà d’informació fiable en tiemps real, que li permetrà saber en cada moment l’estat econòmic de cada cas a analitzar.