Gestió de Projectes

Infinitament flexible. Increiblement fàcil d’utilitzar

Adaptable a cada un dels seus projectes

Configuri cada projecte segons les seves necessitats

La gestió de projectes col·laborativa, i en temps real d’Odoo, ajuda  al seu equip de treball a realitzar les tasques. Realitzi un seguimient complet, des de la visió més general, fins als peetits detalls, des del contracte del client, a la facturació.

Fulles de treball, contractes y facturació

Integra totes les dades, facilitant-li la gestió

Els projectes s’integren automàticament amb els contractes dels clients. A més, Odoo permet facturar en funció del temps, materials utilitzats, i fulles de treball, que seran introduïdes per cada treballador de forma senzilla i ràpida.

Dissenyat par adaptar-se als seus processos

Visualitzi el seu projecte en funció de les seves prioritats

Organitzi projectes al voltant dels seus propis processos. Treballi sobre les tasques i incidències utilizant la vista Kanban, planifiqui tasques utilizant el diagrama de Gantt, i gestioni terminis de revisió i control amb la vista calendari. Cada projecte podrà tenir les seves pròpies etapes personalitzades, permetent als seus equips optimizar el seu treball i el temps necessari per a fer-lo.

Ofereixi serveis de suport als seus clients

Helpdesk, incidències, seguiment d’errors, servei tècnic

Resolgui els problemes i incidències que puguin sorgir durant la realització de’un projecte, o durant la prestació d’un servei. Amb Odoo, podrà habilitar una plataforma Helpdesk per ajudar als seus clients si tenen dificultats, problemes tècnics o incidències.

Inclòs podrà designar diferents equips de suport i nivells d’escalat per atendre les incidències, i comunicar-se amb el client durant tot el procés de resolució. A més, podrà estudiar els informes obtinguts sobre el rendiment dels seus equips de suport.

En col·laboració constant

Xat en temps real, compartir documentació, integració de correu

Utilitzi l’eina de converses per a comunicar-se amb el seu equip de projecte o amb els seus clients. Podrà compartir documentació, comentaris i notes en les tasques dels projectes, o en les incidències.

A més, podrà enviar correus electrònics directament des de la interfície de converses d’Odoo, o parlar en temps real amb els seus clients i companys de treball amb l’eina de xat.