Recursos Humans

Gestioni l’actiu més important de la seva empresa: Les persones

Gestioni amb èxit els seus treballadors

Centralitzi tota la informació de Recursos Humans

Supervisi tota la informació important per departament amb una sola ullada. Restringeixi certes informacions  als gestors de Recursos Humans, i faci’n pública d’altres per a tots els treballadors per tal de trobar fàcilment als seus companys. Rebi alertes per qualsevol nova sol·licitud d’absència, d’assignació, aplicació o pròxima avaluació.

RRHH
proces de seleccio

Procés de sel·lecció

Contracti als millors per a cada feina

Publiqui ofertes de treball al seu propi lloc web i realitzi un seguiment de cada sol·licitud rebuda. Segueixi als aspirants en el procés de contractació amb la vista Kanban intel·ligent. Estalvii temps gràcies l’automatització d’algunes comunicacions amb les plantilles per enviar de correu electrònic.

A més, podrà enviar formularis i qüestionaris als aspirants, per tal de que vosté o la resta de departaments puguin valorar de forma més eficient les seves habilitats i aptituds. I com no, també podrà realitzar enquestes per tal de poder obtenir feedback dels seus propis treballadors, i conèixer les seves opinions sobre qualsevol aspecte de la companyia.

Xarxa social corporativa

En comunicació constant

Comparteixi documents i bones pràctiques entre tots els treballadors. Segueixi les persones, empreses o documents específics, i uneixi’s als grups d’interès, per poder compartir notes i documentació.
A més, podrà interaccionar amb la resta de companys de feina en temps real, a través del xat d’Odoo.

xarxa social
fulles de treballs

Seguiment de temps i assistències

Control total, minut a minut

Mantingui un registre del temps dedicat a cada projecte, client, tasca, incidència, etc. Registrar fulles de treball o controlar l’assistència de cada treballador es molt senzill. Obtingui la comptabilitat analítica automàticament en funció del temps invertit en els seus projectes, i facturi en funció del temps dedicat a un projecte, o a resoldre una incidència concreta.

Gestió d’absències

Vacances, absències justificades, baixes per malaltia

Mantingui un registre de dies de vacances per a cada treballador. Els usuaris registren les seves peticions (vacances, baixes per malaltia, etc.), per tal de que els encarregats ho aprovin i validin. Tot es realitza en pocs clics. A més, l’agenda de cada treballador s’actualitzarà en conseqüència.

gestio abscencies
seguiment de despeses

Seguimient de despeses

Desfaci’s del paper y gestioni eficientment

Oblidi’s del treball i les gestions en paper, i supervisi les despeses dels treballadors directament en Odoo. No perdi temps i diners: Utilitzi el control del flux de validació de despeses, reemborsament dels treballadors, publicar en la comptabilitat i re-facturació als clients quan el projecte o servei ho requereixi.