Comunicació interna

Eines de comunicació a disposició dels treballadors

Millori la comunicació entre els equips de treball

Gràcies a les aplicacions de comunicació

Amb les aplicacions de comunicació, podrà organitzar discussions entre els treballadors, directius, i, en definitiva, a tots els nivells de la seva empresa. Obtingui una visió general dels temes que s’han parlat, i de tots els missatges nous, a l’àrea de missatgeria d’Odoo.

Iniciï converses amb les persones adients, a través dels canals corresponents, i permeti que  la resta de companys participin en la discussió. O bé, creï canals privats per a convidar un grup seleccionat de persones, i evitar així que altres treballadors no vinculats accedeixin a les converses.

Ajudi a completar les tasques

Faciliti la feina i promogui un bon ambient

Pot processar (no només llegir) tots els missatges entrants y marcar-los fàcilment per acciones futures. Comenci a sentir el plaer de tenir un bústia d’entrada buida cada dia, després d’haver completat totes les operacions.
Disminueixi la quantitat de reunions i cadenes de correu electrònic mitjançant el treball conjunt dels grups d’interès. Creï un grup per a deixar que la gent comparteixi, discuteixi idees i voti, per promoure un bon ambient en l’entorn laboral.

Campanyes en línia

Solució de mass mailing amb estil

Creï campanyes de marketing per correu efectives

Generi el contingut del correu i modifiqui fàcilment el disseny amb el constructor web per blocs d’Odoo.

Podrà realitzar campanyes de marketing per correu electrònic, per tal d’atreure i fidelitzar els seus potencials clients, sense necessitat de coneixements previs de programació.

Obtingui el control total sobre la composició, el disseny i el contingut del correu electrònic gràcies al software  construcció web per blocs d’Odoo.

 

Enviï el missatge correcte a l’audiència adequada

Arribarà al seu destinatari, independentment del dispositiu que utilitzi

Optimitzi els seus resultats mitjançant l’enviament massiu de correus a grups específics dins de la seva base de dades. Seleccioni als potencials clients, o qualsevol altre grup de la llista de contactes; Per país, per data, per àrea de negoci, etc. El sistema esà dissenyat per a que de que el contingut sigui enviat només a qui correspongui.

Asseguri’s que el seu butlletí de correu electrònic es mostra de forma òptima en tots els dispositius – no només en ordinadors portàtils i de sobretaula, sinó també en tauletes i telèfon mòbils. El contingut dinàmic s’adaptarà automàticament a la pantalla des de la que el subscriptor està visualitzant el contingut, ajustant l’espaiament, la distribució dels elements i optimitzantoptimitzant el l’espai i distribució de les imatges , per tal d’oferir la millor comoditat de lectura.

Esdeveniments

Organitzi, publiqui, i vengui

 
 

Organitzi esdeveniments i sorprengui al públic

Creï fàcilment esdeveniments físics o en línia

L’eina d’esdeveniments d’Odoo cobreix totes les necessitats d’un gestor d’esdeveniments: organització, visibilitat, promoció, i venda. Utilitzi’l per publicar qualsevol tipus d’esdeveniment: Conferències, reunions seminaris físics, formació o seminaris en línia.

 

 

Dissenyi webs dels esdeveniments amb un estil propi

Publiqui el web d’un esdeveniment de forma senzilla

Doni vida als seus esdeveniments en pocs clics mitjançant el constructor web per blocs d’Odoo. No li caldran coneixements de programació per convertir la seva idea en un lloc Web.

Gestioni i mostri patrocinadors, augmenti la visibilitat dels seus esdeveniments gràcies a la integració de SEO i Google Analytics, vengui tiquets online dels seus esdeveniments,  i automatitzi el procés d’inscripció i pagament d’entrades.

En definitiva: Promogui esdeveniments de manera eficient en tots els canals de venda amb la gestió d’esdeveniments d’Odoo.

Enquestes

Millori el rendiment de la seva organització amb l’eina d’enquestes d’Odoo

Interfície senzilla i intuïtiva

Dissenyi l’enquesta, i comparteixi en un instant

Fàcil d’utilitzar des d’un principi, gràcies a una interfície clara i concisa. L’eina d’enquestes d’Odoo permet crear i editar enquestes sense cap esforç. Podrà reaccionar davant les necessitats de màrqueting, i obtindre estudis d’opinió en qualsevol moment. Odoo proveeix de diferents formats de relació pregunta-resposta per tal d’adaptar-se a qualsevol tipus de demanda.

Un cop dissenyada l’enquesta, comparteixi-la, inclòs per correu, o simplement creï una enquesta privada que només un conjunt seleccionat de persones pugui respondre. A més, podrà definir quants cops un usuari pot fer l’enquesta, i limitar-ho, per exemple, a una resposta per invitació (útil per analitzar qüestions, departaments o productes concrets, preguntant només a aquells clients, usuaris del sistema o departaments afectats).

 

Revisi els resultats de forma visual

Recopilació i anàlisi d’informació més intuïtiva

Tan aviat com vulgui, podrà accedir als resultats de les enquestes, visualitzar les seves estadístiques, mesurar les ratios de resposta i extreure’n un anàlisi en poc clics. No perdi el temps en el procés, i centri’s en l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu.

Els resultats es mostren automàticament. Obtingui un informe a base de taules o gràfics de diferents tipus, facilitant així la visualització i la comprensió dels resultats obtinguts. D’aquesta manera, s’agilitza el procés per extreure’n conclusions i podrà prendre decisions i passar a l’acció immediatament.