Campanyes en línia

Solució de mass mailing amb estil

Creï campanyes de marketing per correu efectives

Generi el contingut del correu i modifiqui fàcilment el disseny amb el constructor web per blocs d’Odoo.

Podrà realitzar campanyes de marketing per correu electrònic, per tal d’atreure i fidelitzar els seus potencials clients, sense necessitat de coneixements previs de programació.

Obtingui el control total sobre la composició, el disseny i el contingut del correu electrònic gràcies al software  construcció web per blocs d’Odoo.

Enviï el missatge correcte a l’audiència adequada

Arribarà al seu destinatari, independentment del dispositiu que utilitzi

Optimitzi els seus resultats mitjançant l’enviament massiu de correus a grups específics dins de la seva base de dades. Seleccioni als potencials clients, o qualsevol altre grup de la llista de contactes; Per país, per data, per àrea de negoci, etc. El sistema esà dissenyat per a que de que el contingut sigui enviat només a qui correspongui.

Asseguri’s que el seu butlletí de correu electrònic es mostra de forma òptima en tots els dispositius – no només en ordinadors portàtils i de sobretaula, sinó també en tauletes i telèfon mòbils. El contingut dinàmic s’adaptarà automàticament a la pantalla des de la que el subscriptor està visualitzant el contingut, ajustant l’espaiament, la distribució dels elements i optimitzant el l’espai i distribució de les imatges , per tal d’oferir la millor comoditat de lectura.

Tauler de control de campanyes

Analitzi de forma intuïtiva el rendiment de les seves campanyes comercials

Obtingui la informació que necessita per a realitzar campanyes de marketing més intel·ligents. POdrà revisar estadístiques com: Correus enviats, correus oberts per per part de l’usuari, índex de rebot, veure si els usuaris han contestat o re-enviat el mateix, etc. El panell de control li oferirà una visió general directa del rendiment de les seves campanyes de mass mailing, i a la vegada podrà obtenir informació comparant les estadístiques amb altres campanyes realitzades. D’aquesta manera, cada campanya tindrà més èxit que l’anterior.

Mantingui neta la seva base de dades

Gestioni els índexs de rebot i conversió

Obtingui una base de dades de potencials clients neta, que millorarà la qualitat dels contactes amb amb el temps, mitjançant l’anàlisi de resposta obtinguda sobre els correus electrònics enviats. Odoo administra fàcilment els índexs de rebot dels correus, indica quines direccions de correu son errònies o inexistents, i entrega estadístiques sobre la qualitat dels contactes, que seran els seus potencials clients.