Comunicació interna

Eines de comunicació a disposició dels treballadors

Millori la comunicació entre els equips de treball

Gràcies a les aplicacions de comunicació

Amb les aplicacions de comunicació, podrà organitzar discussions entre els treballadors, directius, i, en definitiva, a tots els nivells de la seva empresa. Obtingui una visió general dels temes que s’han parlat, i de tots els missatges nous, a l’àrea de missatgeria d’Odoo.

Iniciï converses amb les persones adients, a través dels canals corresponents, i permeti que  la resta de companys participin en la discussió. O bé, creï canals privats per a convidar un grup seleccionat de persones, i evitar així que altres treballadors no vinculats accedeixin a les converses.

Ajudi a completar les tasques

Faciliti la feina i promogui un bon ambient

Pot processar (no només llegir) tots els missatges entrants y marcar-los fàcilment per acciones futures. Comenci a sentir el plaer de tenir un bústia d’entrada buida cada dia, després d’haver completat totes les operacions.
Disminueixi la quantitat de reunions i cadenes de correu electrònic mitjançant el treball conjunt dels grups d’interès. Creï un grup per a deixar que la gent comparteixi, discuteixi idees i voti, per promoure un bon ambient en l’entorn laboral.

Registri les dades de les operacions

Integració i automatització de correu electrònic

Treballi amb les aplicacions de correu electrònic que ja utilitza tots els dies. Ja sigui Microsoft Outlook o Gmail, ningú haurà de canviar la seva forma de treballar, pel que mantindrà la productivitat. Filtri els missatges de correu electrònic entrants automàticament.

Odoo gestiona els missatges de correu de correu electrònic entrants i els encamina a l’equip de vendes o a les oportunitats. Les noves dades es registraran a temps real i els comercials i equips de vendes assignats  seran notificats automàticament.

No perdi informació de cap correu ni de cap trucada. Totes aquelles persones que puguin accedir a la informació (oportunitat, comanda, factura, etc.) podran valorar el seu estat en qualsevol moment.

Agenda col·laborativa

Comparteixi informació rellevant sobre els esdeveniments

A més de les operacions de fabricació, Odoo permet programar les seves reunions i trucades telefòniques utilitzant el calendari integrat. Podrà veure la seva agenda i la dels seus companys en una sola vista. Com a gerent o director d’operacions, li serà molt útil per comprovar en quines tasques estan ocupats els seus equips.

A més, l’agenda permet gestionar reunions amb varis assistents, gestionar les invitacions i la planificació de les mateixes, i controlar les assistències, a més de poder mantenir converses des dels mateixos esdeveniments programats en l’agenda.