Enquestes

Millori el rendiment de la seva organització amb l’eina d’enquestes d’Odoo

Interfície senzilla i intuïtiva

Dissenyi l’enquesta, i comparteixi en un instant

Fàcil d’utilitzar des d’un principi, gràcies a una interfície clara i concisa. L’eina d’enquestes d’Odoo permet crear i editar enquestes sense cap esforç. Podrà reaccionar davant les necessitats de màrqueting, i obtindre estudis d’opinió en qualsevol moment. Odoo proveeix de diferents formats de relació pregunta-resposta per tal d’adaptar-se a qualsevol tipus de demanda.

Un cop dissenyada l’enquesta, comparteixi-la, inclòs per correu, o simplement creï una enquesta privada que només un conjunt seleccionat de persones pugui respondre. A més, podrà definir quants cops un usuari pot fer l’enquesta, i limitar-ho, per exemple, a una resposta per invitació (útil per analitzar qüestions, departaments o productes concrets, preguntant només a aquells clients, usuaris del sistema o departaments afectats).

Revisi els resultats de forma visual

Recopilació i anàlisi d’informació més intuïtiva

Tan aviat com vulgui, podrà accedir als resultats de les enquestes, visualitzar les seves estadístiques, mesurar les ratios de resposta i extreure’n un anàlisi en poc clics. No perdi el temps en el procés, i centri’s en l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu.

Els resultats es mostren automàticament. Obtingui un informe a base de taules o gràfics de diferents tipus, facilitant així la visualització i la comprensió dels resultats obtinguts. D’aquesta manera, s’agilitza el procés per extreure’n conclusions i podrà prendre decisions i passar a l’acció immediatament.

Realitzi enquestes als seus treballadors

Aprofiti per a millorar internament

La opinió dels clients en quant a la qualitat dels productes, serveis, processos, tracte rebut, efectivitat, etc. es molt important i valuosa, ja que permet corregir, canviar i, en general, millorar l’experiència dels nostres clients. Tanmateix, no son los únics que poden aportar un punt de vista no menys important: els nostres treballadors.

Utilitzant l’aplicació d’enquestes d’Odoo, podrà mantenir el procés motivacional dels treballadors realitzant avaluacions periòdiques del rendiment dels seus treballadors. L’avaluació regular de Recursos Humanos pot beneficiar als seus treballadors i a la seva organtizació.

Podrà assignar un pla d’avaluació a cada treballador. Aquests plans defineixen la freqüència i la manera en que es gestionen les avaluacions periòdiques del seu personal. Podrà definir passos a realitzar a l’enquesta, i adjuntar formularis amb les preguntes de l’entrevista a cada pas.

A més, podrà gestionar diferents tipus d’avaluacions: de dalt cap a baix, de baix cap a dalt, auto-avaluació i avaluació final del responsable.

survey_04