El CRM centrat en el client

Impulsi la productivitat de les vendes, millori el marge, augmenti els ingressos

 

 Gestió d’iniciatives de forma fácil

Supervisi i analitzi l’origen i l’estat de les seves iniciatives

Administri el canal de vendes sense esforç. Atregui potencials clients, i realitzi un seguiment de trucades telefòniques y reunions. Analitzi els seus potencials clients per a prendre decisions informades, i estalvii temps mitjançant la integració de missatges de correu electrònic directament en l’aplicació.

Generi noves iniciatives automàticament a partir de missatges de correu electrònic entrants a una direcció específica. Analitzi l’eficiència de les seves campanyes, els canals, o els equips de vendes segons la resposta dels clients.

Trobi informació duplicada, fusioni iniciatives i assigni les operacions als venedors correctes. Passi menys temps realitzant tasques administratives, y més en analitzar el resultat de les mateixes. Transformi les iniciatives en oportunitats amb un sol clic.

Organitzi les seves oportunitats

Interfície d’usuari clara: Tot en una sola pantalla

Tingui les seves oportunitats organitzades per a mantenir-se enfocat en les millors ofertes. Gestioni totes les seves interaccions amb els potencials clients de l’oportunitat, envii menssatges de correu electrònic, trucades telefòniques, notes internes, reunions i events.

Segueixi les oportunitats que l’interessin per a ser notificat automàticament sobre events específics: Creï les diferents etapes de les oportunitats:  Podrà veure quines s’han guanyat o perdut, si l’escenari ha canviat, les noves demandes i necessitats dels clients, etc.

 Agenda col·laborativa

Programi les seves reunions, trucades i confèrencies amb total seguretat

L’agenda col·laborativa d’Odoo li permetrà programar tots aquells events com reunions, presentacions, trucades, viatges,  etc. A més, podrà enviar invitacions a tots aquellos treballadors i clients necessaris, per a que confirmin la seva assistència. Encara que no estiguin donats d’alta en el sistema, Odoo els hi enviarà un correu electrònic des del que podran confirmar o denegar la seva assistència, o sol·licitar que es posposi la reunió.

L’agenda col·laborativa també li permetrà visualitzar els events dels seus companys de treball, per a que la coordinació sigui perfecta. Podrà veure en quines dates ténen vacançes assignades, quines reunions atendràn, quins s’han replanificat, etc. L’usuari té l’opció d’indicar quins events vol fer públics i visibles per la resta de companys de feina.

A més, l’agenda col·laborativa està totalment integrada amb els contactes d’Odoo, i amb l’eina Google Calendar, amb la que podrà visualitzar la seva agenda i la dels seus companys en temps real, i en qualsevol lloc.

Motivi als seus treballadors

Amb els objectius i la competitivitat

Reforçi els bons hàbits de treball, i millori el seu ràtio d’èxit en els projectes i vendes implicant als seus treballadors en una competició per objectius.

Podrà assignar fites a nivell personal o per equip de vendes, desafiaments, reptes, etc. La mecànica és molt semblant a la d’un videojoc, i podrà establir recompenses en funció dels objetivos aconseguits, i, posteriorment, comparar el rendiment entre els seus treballadors.