Facturació

Facturació en línia fàcil i eficient

 

La facturació de forma fàcil.

Envii factures professionals i rebi pagaments a través de la xarxa.

Crei i envii factures amb un format professional directament als seus clients i en un sol clic. Recibi pagaments per Internet. La factura s’adjunta automàticament al correu electrònic com a fitxer PDF.

S’integra automàticament amb la resta d’aplicacions per tal de facturar automàticament en funcióde les activitats realitzades

 

 

Agilitzi el cobrament.

FActuració electrònica i seguiments automatitzats.

Rebi pagaments a través d’internet amb el servei de pagaments PayPal, la plataforma de cobraments amb targeta Redsys, i moltes altres. Oblidi’s de la tensió d’haver de recordar constantment als seus deudors. N’hi haurà prou amb automatitzar els seguiments per tal de rebre els pagaments en el menor temps possible.

 

Integració amb aplicacions

Analitzi les vendes i costos

Facturi automàticament en funció de les ordres de venda, ordres d’entrega, contractes, o per temps i material. Defineixi les recurrències per tal d’enviar factures automàticament i de forma periòdica.

Obtingui accés directe a la informació clau, amb els taulers (altrament anomenats “Dasboards”) personalizables. Analitzi la seva facturació i el rendiment per client, producte, comercial, etc.

 

Connecti les seves comptes bancàries

Importi extractes bancaris en el format “Cuaderno 43”

Importi els estats de les seves comptes bancàries, y reconcilií en tan sóls uns clics. Prepari les ordres de pagament en base a les seves factures de proveeïdors i les condicions de pagament preestablertes.