Eina de Fòrums

Connecti amb la seva comunitat

Satisfaci als seus clients

Millori el suport als productes i redueixi’n la feina

Millor que una línia d’ajuda, o que una sel.lecció de preguntes frqüents, un fòrum permetrà als seus clients fer preguntes y trobar respostes ràpidament, sense perdre el temps per telèfon, estalviant recursos humanos y econòmics. És la base de dades més potent que podrà trobar. Tant visitants com treballadors hi poden interactuar.

forums
integrat

Totalment integrat

Amb la resta de funcions del seu Website

L’eina Fòrums d’Odoo està integrada amb la resta d’aplicacions. Els seus clients podràn accedir al fòrum sense necessitat de registre, utilitzant el seu nom d’usuari i contrassenya habituals.

A més, podrà revisar l’activitat dels seus usuaris, conèixer les seves opinions i preferències, o el nivell de fidelitat a una marca o producte. Fins i tot podrà realitzar enquestes!

¿Què pot fer amb l’eina Fòrums d’Odoo?

Descobreixi totes les possibilitats

 

ICON_graphic

Atregui més tràfic al seu Website

Les converses són indexades i es podràn localitzar a través dels principals buscadors.

ICON_laberinth

Anticipi's a les necessitats dels seus clients

Focalitzi i aprofiti els temes de més actualitat per obtenir visites de nous usuaris.

ICON_puzzle

Construeixi la seva pròpia biblioteca de documentació

Consulti i reutilitzi les millors respostes de la comunitat.