Odoo Studio – Aplicacions sense codi

Odoo Studio és la nova aplicació llançada per Odoo, que permet a qualsevol usuari dissenyar les seves pròpies aplicacions d’una forma molt fàcil, sense la necessitat d’escriure codi.

Juntament amb el llançament de l’aplicació, Odoo va publicar un nou vídeo que explica, en més detall, el funcionament i les eines disponibles en la mateixa.

Com que l’aplicació està disponible solament en Enterprise Edition, en aquesta entrada s’explicaran  les funcionalitats d’Odoo Studio, i com realitzar les mateixes en una versió d’Odoo Community, utilitzant les eines tècniques:

Crear una nova aplicació

Com hem dit en la introducció, Odoo Studio permet a l’usuari crear les seves pròpies aplicacions.

A la versió Community es pot fer el mateix utilitzant les eines tècniques disponibles:

  • Definir el menú principal de l’aplicació.
  • Dissenyar els models de dades i les vistes per visualitzar-los.
  • Definir i configurar accions i automatitzacions per a agilitar els processos de l’empresa.
  • Configurar plantilles d’informes i correus específiques per a cada model de dades definit.
  • Limitar l’accés a les dades, emprant grups amb regles de seguretat d’accés.

Dissenyar vistes

Odoo Studio té un dissenyador de vistes propi, que permet a l’usuari definir i dissenyar noves vistes amb un editor de tipus drag and drop, arrossegant i deixant anar elements de forma senzilla.

A la versió Community les vistes es gestionen des de l’apartat ( Interfície d’usuari > Vistes ). En aquest apartat, l’usuari pot definir i dissenyar noves vistes utilitzant l’editor HTML específic d’Odoo. Des d’aquest apartat, l’usuari pot també modificar vistes ja existents, personalitzant així la interfície gràfica d’ Odoo, adaptant-la a les seves necessitats.

Automatitzar processos

Una altra de les funcionalitats d’Odoo Studio és la de definir accions específiques per automatitzar i agilitar tant treballs repetitius de l’usuari com processos de l’empresa.

A la versió Community, aquestes accions es poden crear i gestionar des de l’apartat tècnic Automatització.

Crear informes

Amb Odoo Studio, l’usuari pot definir els seus informes específics, utilitzant un dissenyador de plantilles dedicat, que permet arrossegar blocs i camps per definir el format de l’informe.

Aquesta funcionalitat es pot realitzar també en la versió Community, des de l’apartat tècnic Informes. En aquest apartat, l’usuari pot crear nous informes, amb plantilles i formats de paper específics.

Nota: Les plantilles dels informes s’adapten al model de dades definit i s’emplenen, de forma automàtica, amb la informació dels objectes impresos.

Afegir regles de seguretat d’accés

Per a limitar l’accés a les dades, Odoo Studio permet definir grups de seguretat amb regles d’accés especifiques. Aquests grups s’utilitzen per assignar o restringir a usuaris o conjunts d’usuaris l’accés a aquesta informació.

A la versió Community, les regles d’accés es poden definir des de la part tècnica anomenada Seguretat.

Creació automàtica de registres a la recepció de correus

Una altra funcionalitat d’Odoo Studio és la de definir adreces de correu específiques que permeten la generació de registres de dades en Odoo, de forma totalment automàtica. Exemple d’això n’és la creació automàtica d’iniciatives comercials en rebre un correu, per exemple, a comercial@empresa.com.

Aquesta funcionalitat es pot gestionar, a la versió Community, des de l’apartat tècnic Correu electrònic. Addicionalment a les funcionalitats que permet Odoo Studio, des d’aquest apartat tècnic es poden gestionar, també, funcionalitats com:

  • Definir plantilles de correu electrònic.
  • Configurar els servidors de correu de la instància.
  • Monitorizar l’enviament de correus sortints.

Conclusions

La nova eina Odoo Studio permet realitzar canvis de forma senzilla, però la seva instal·lació obliga a llicenciar Odoo en Enterprise, havent d’assumir un cost bastant més elevat, i més segons el nombre d’usuaris.

Com heu pogut comprovar, a la versió Community es pot fer, amb un esforç moderat, que acaba derivant en un major control i flexibilitat, fins i tot més personalitzacions que amb Odoo Studio.

Per a saber-ne més…

Pots aprendre a utilitzar totes les eines disponibles a l’apartat tècnic d’Odoo amb el nostre Curs Odoo Tècnic, amb documentació especifica i sessions amb tutor especialitzat.

Si a més desitges anar més enllà, on Odoo Studio no arriba, pots realitzar el nostre Curs Odoo Programació, amb el qual aprendràs a desenvolupar mòduls complets, amb lògica de negoci personalitzada i molt més.

Deixa un comentari