Com comptabilitzar correctament nòmines a Odoo

Com comptabilitzar correctament nòmines a Odoo

Hola a tothom!

Avui explicarem com realitzar la comptabilització de les nòmines que el gestor o un altre programari ens genera/facilita, permetent pagar les mateixes via Ordres SEPA, des de Odoo, i podent considerar-les en el model 111 de l’AEAT.

¿Què s’ha de considerar?

 • Creació d’un diari específic per agrupar els assentaments d’aquest tipus.
 • Possible realització de pagaments de nòminas vía remesas SEPA, des d’Odoo.
 • Possible generació del model 111 de la AEAT, que contempla (entre altres) les retencions aplicades als empleats per rendiment del treball.
 • Per al registre de qualsevol nòmina, es necessita que l’empleat disposi d’un contacte a Odoo. En cas de pagaments de nòmines via Ordres de pagament SEPA d’Odoo, preferiblement el que consta com a direcció particular en l’App Empleats. Si no s’usa aquesta App (Empleats) cal crear un contacte diferent a l’associat a l’usuari, perquè altrament no tindrà comptabilitat pròpia (empra la de la companyia matriu).

Continua llegint » »

Tancament de l’exercici a Odoo: Renumeració d’assentaments

Tancament de l’exercici a Odoo: Renumeració d’assentaments

Com tot comptable sap, abans de procedir a realitzar el tancament de l’exercici, hi ha un conjunt d’operacions bàsiques i comunes que s’han de fer en tota empresa.

Algunes son:

 • Revisió de seients en esborrany: factures comptabilitzades, cobraments, pagaments, etc. pendents d’assentar. Assegurar-se, alhora, que no hi ha dades pendents d’introducció.
 • Regulació d’existències: Comptabilitzar la variació d’existències a cap d’any.
 • Amortitzacions / Depreciacions d’actius.
 • Liquidacions d’impostos assentades, IRPF, IVA, Imp. de Societats si n’hi hagués, etc.
 • Conciliar tots els assentaments possibles.
 • Reclassificacions patrimonials (deutes a LP a CP, etc…).
 • Ajustaments de periodificació.
 • Renumerar assentaments comptables.
 • Etc.

En aquest cas, es focalitzarà en la funcionalitat de renumeració d’assentaments comptables per poder presentar el Llibre Diari correctament al registre mercantil. Continua llegint » »

SII a Odoo – Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA

SII a Odoo – Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA

Què és el Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA o SII?

Introducció

El passat 1 de Juliol va entrar en vigor el sistema de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (conegut com SII). Aquest sistema canvia de forma considerable la manera en el qual algunes empreses hauran d’informar sobre les seves operacions a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

Les empreses subjectes al SII hauran de portar els seus Llibres d’IVA a través de la Seu Electrònica de la AEAT, mitjançant la presentació telemàtica i gairebé en temps real de la seva facturació.

En aquesta entrada explicarem com podem integrar i gestionar de forma senzilla el SII a la nostra empresa amb Odoo, i com ens pot ajudar a estalviar molt temps una bona configuració i automatització.

Continua llegint » »

Millores en plaços de pagament i venciments per a Odoo v8

Millores en plaços de pagament i venciments per a Odoo v8

Si porteu temps usant Odoo 8, haureu notat que el sistema de terminis de pagament no és tan precís a l’hora de calcular les dates de venciment com un voldria, doncs el mètode de càlcul es queda curt en ocasions. Si sou nous a la v8 o bé empreu v10 (ja ho duu incorporat), en canvi, no fa falta que ho patiu ni un segon.

Existeix un mòdul de la Comunitat que us anirà molt bé a més d’un: Payment Term Extension, que millora, i molt, el càlcul dels venciments.

L’eina en qüestió, una vegada instal·lat el mòdul, es troba a ( Comptabilitat > Configuració > Diversos > Terminis de pagament ).

Continua llegint » »