Gestió de devolucions de cobrament SEPA a Odoo

Gestió de devolucions de cobrament SEPA a Odoo

Qualsevol usuari que empri Odoo des de més d’un parell de mesos sap que estan disponibles les funcionalitats SEPA de transferències i domiciliacions bancàries.

Addicionalment existeixen altres funcionalitats relacionades amb el SEPA tals com la de la Bestreta de crèdit (antigament exportat en el quadern 58) o bé la de Devolucions de cobraments SEPA (procedents de deutes domiciliats).

En l’entrada d’avui us mostrarem les capacitats d’aquesta última funcionalitat, per la qual existeix una eina que permet importar un arxiu que conté totes les devolucions rebudes per a una remesa de domiciliacions SEPA realitzada.

Continua llegint » »

Odoo Studio – Aplicacions sense codi

Odoo Studio – Aplicacions sense codi

Odoo Studio és la nova aplicació llançada per Odoo, que permet a qualsevol usuari dissenyar les seves pròpies aplicacions d’una forma molt fàcil, sense la necessitat d’escriure codi.

Juntament amb el llançament de l’aplicació, Odoo va publicar un nou vídeo que explica, en més detall, el funcionament i les eines disponibles en la mateixa.

Continua llegint » »

Control de presència biomètrica amb Odoo

Control de presència biomètrica amb Odoo

Totes les empreses han d’instaurar sistemes per registrar la jornada dels seus treballadors. Aquest registre ha de realitzar-se de forma diària, amb caràcter obligatori per a totes les empreses, independentment de la seva activitat o grandària, ja sigui a través de mitjans mecànics o manuals, reflexant així, de forma individual, la jornada diària realitzada per cada treballador.

Aquesta obligació és fundamentada a l’artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, que procedim a citar:

“A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.

El no cumpliment d’aquesta llei pot comportar sancions amb quantitats des dels 60€ a los 6.250€. Podeu consultar en aquest enllaç la taula de sancions.

Continua llegint » »