Logística amb Odoo

Logística amb Odoo

La logística, entesa com el conjunt de mitjans i mètodes necessaris per a dur a terme l’organització d’una empresa, és fonamental per al comerç, i comprèn la gestió i la planificació d’activitats dels departaments de compres, vendes, producció, transport, emmagatzematge de matèries primeres i productes acabats, manutenció, i distribució dels mateixos. En aquest post parlarem sobre quins han de ser els nostres objectius per tal d’assolir una gestió logística eficient, i com Odoo ens pot ajudar, simplificant aquesta gestió de cara a l’usuari.

Continua llegint » »