Com comptabilitzar correctament nòmines a Odoo

Com comptabilitzar correctament nòmines a Odoo

Hola a tothom!

Avui explicarem com realitzar la comptabilització de les nòmines que el gestor o un altre programari ens genera/facilita, permetent pagar les mateixes via Ordres SEPA, des de Odoo, i podent considerar-les en el model 111 de l’AEAT.

¿Què s’ha de considerar?

  • Creació d’un diari específic per agrupar els assentaments d’aquest tipus.
  • Possible realització de pagaments de nòminas vía remesas SEPA, des d’Odoo.
  • Possible generació del model 111 de la AEAT, que contempla (entre altres) les retencions aplicades als empleats per rendiment del treball.
  • Per al registre de qualsevol nòmina, es necessita que l’empleat disposi d’un contacte a Odoo. En cas de pagaments de nòmines via Ordres de pagament SEPA d’Odoo, preferiblement el que consta com a direcció particular en l’App Empleats. Si no s’usa aquesta App (Empleats) cal crear un contacte diferent a l’associat a l’usuari, perquè altrament no tindrà comptabilitat pròpia (empra la de la companyia matriu).

Continua llegint » »

AEAT – Mòdul 303. Liquidació d’IVA

AEAT – Mòdul 303. Liquidació d’IVA

AEAT – Mòdul 303. Liquidació d’IVA

Avui presentem el mòdul per a la presentació del model 303 (IVA-Autodeclaración) de l’Agència Espanyola d’Administració Tributària, que inclou l’exportació al format BOE per a la seva presentació telemàtica: el mòdul l10n_és_aeat_mod303.

Com tots els mòduls de la AEAT, es basa en el mòdul l10n_és_aeat, així que si ja heu generat algun model de la AEAT amb algun dels mòduls existents a Odoo, la seva estructura us sonarà. Continua llegint » »

Fiscalitat amb Odoo: Models de l’AEAT

Fiscalitat amb Odoo: Models de l’AEAT

Molts es preguntaran de quina manera pot ajudar-lo Odoo en el tema tributari i, si bé és cert que Odoo encara no disposa de la totalitat de models existents de la AEAT (més de 100 diferents, alguns regionals), també ho és que si es troben disponibles alguns dels més utilitzats habitualment.

I aquest número creix gràcies a partners d’Odoo en col·laboració, organitzats a través de l’OCA (l’associació de desenvolupadors d’Odoo d’àmbit mundial), en la qual hi ha un conjunt d’entitats espanyoles que s’encarreguen de mantenir la localització espanyola i que desenvolupen i actualitzen els mòduls a mesura que les normatives canvien.

Sense anar més lluny, aquesta última setmana, a RGB Consulting hem posat al dia el model 111 de la AEAT d’Odoo, doncs al gener d’enguany, l’Agència Tributària va canviar el format de presentació telemàtica i, en intentar presentar el primer trimestre per part de diversos clients, aquest donava error en la presentació.

Continua llegint » »