Gestió de compres

Gestioni comandes de compra, recepcions i factures de proveïdor fàcilment

Propostes automatitzades de compra

Redueixi el nivell d'inventari amb les normes de proveïment

Obtingui les propostes de compra correctes en el moment adequat per a reduir el seu nivell d'inventari. Millori les seves compres i el rendiment de l'inventari amb les normes de proveïment en funció dels nivells d'existències, regles logístiques, ordres de venda, ordres de fabricació previstes, etc.

Enviï sol·licituds de pressupost o ordres de compra al seu proveïdor en un sol clic. Obtingui accés a les recepcions de productes i factures de les seves comandes.

Control de productes i factures

Maneig de devolucions, recepcions de productes i control de qualitat

Triï el mètode correcte d'acord amb les seves necessitats: pre-generi factures sobre la base d'ordres de compra i recepcions de productes; creu factures de manera manual o facturi després de la recepció de les mercaderies.

Els fluxos de facturació i les eines de validació de factures de proveïdors facilitaran la introducció i comprovació de les mateixes tenint accés a tota la informació relacionada amb el moviment a través dels mòduls de gestió de magatzem o comptabilitat.


Licitacions

Aconsegueixi els millors preus negociant amb diversos proveïdors alhora

Odoo permet llançar sol·licituds de pressupost amb reduccions a proveïdor, a diversos dels seus proveïdors i de manera simultània. Podrà comparar en un mateix lloc les respostes dels diferents proveïdors a les seves propostes, seleccionar la millor oferta, validar el pressupost de compra i autoritzar la compra.

A més, posteriorment podrà utilitzar les eines d'informes per a analitzar la qualitat dels seus proveïdors.


Mètodes de cost

Calculi els costos en funció de les seves operacions

Amb Odoo podrà establir diferents maneres de calcular el preu de cost dels seus productes.

  • Preu estàndard: el preu de cost dels productes s'especifica en el mateix formulari del producte.
  • Preu mitjà: el preu de cost s'actualitzarà automàticament segons el preu mitjà de compra de l'estoc en el seu magatzem.
  • Preu real: el preu de cost s'actualitzarà al preu de compra de l'última unitat que vengui. Podrà especificar l'estratègia de retirada del magatzem en FIFO, LIFO, o FEFO.