Facturación

La facturació en línia feta fàcil​

La facturació de manera fàcil

Enviï factures professionals i rebi pagaments per Internet

Crei i enviï factures d'aspecte professional directament als seus clients en un sol clic i rebi pagaments per Internet. La factura s'adjunta automàticament al correu electrònic com un arxiu PDF.

S'integra automàticament amb altres aplicacions per a facturar automàticament en funció de les seves activitats.

Comptes a cobrar

Agiliti els seus cobraments

Rebi pagaments per Internet amb el servei de processament de pagament de PayPal, la plataforma de cobrament Redsys o altres tipus. Desfaci's de la tensió d'haver de recordar constantment als seus deutors. N'hi ha prou amb configurar i automatitzar els seguiments per a rebre el pagament ràpidament.


Integració amb altres aplicacions

Analitzi les seves vendes i costos

Facturi automàticament en funció d'ordres de venda, ordres de lliurament, contractes o per temps i material. Defineixi les recurrències per a produir factures automàticament de manera periòdica.

Obtingui accés directe a la informació clau amb panells dinàmics i personalitzables. Analitzi la seva facturació per producte, client, venedor, etc.


Connecti els seus comptes bancaris

Import extractes bancaris en format Quadern 43

Importi els seus estats de compte bancaris i reconciliï'ls en tan sols uns clics. Prepari les ordres de pagament sobre la base de les seves factures dels proveïdors i les condicions de pagament pactades.