Inventari i gestió de magatzems

Automatitzi les operacions i redueixi el seu temps de procés

Maximitzi l'eficiència del seu magatzem

Software en línia de gestió de magatzems

Disminueixi els seus temps de procés, automatitzi les operacions, redueixi els nivells d'existències i obtingui una traçabilitat completa sobre totes les operacions amb el sistema de doble entrada d'inventari de Odoo.

Traçabilitat completa

No perdi la pista a cap transacció

Mantingui un ull en totes les seves accions mitjançant el traçat de totes les transaccions d'inventari passades i futures. Realitzar un seguiment detalladament de tots els moviments de valors, no sols en el seu magatzem, sinó també en contra- parts dels moviments de doble entrada (clients, proveïdors o llocs de fabricació).

Navegui a través dels fluxos de traçabilitat ascendent o descendent per a tenir una visió clara de l'estat d'un producte o lot específic.


Automatització de moviments

Disminueixi la seva càrrega de treball logística

Podrà planificar totes les operacions del magatzem, i aquestes tindran en compte els temps d'aprovisionament dels seus proveïdors, les dates de caducitat del seu estoc etc. A més, podrà definir estratègies LIFO, FIFO, o FEFO per magatzem, per categoria de producte, o fins i tot a nivell individual de cada producte.


Totalment integrat amb Operacions

Vendes, compres i comptabilitat integrades en la gestió de magatzems

Els seus proveïments seran precisos ja que la gestió de magatzems està totalment integrada amb vendes i compres. D'aquesta manera, podrà obtenir previsions de proveïments futurs molt precises i amb moc marge d'error.

A més, la integració amb comptabilitat li permet realitzar una valoració comptable a temps real, amb la qual podrà analitzar detalladament els costos i beneficis de les seves operacions d'inventari.