Gestió de projectes

Infinitamente flexible. Increïblement fàcil.

Adaptable a cadascun dels projectes

Configuri cada projecte segons les seves necessitats​

La gestió de projectes col·laborativa en temps real de Odoo ajuda al seu equip de treball a fer les tasques. Faci un seguiment complet, des de l'enfocament més general als petits detalls, des del contracte del client a la facturació.

Fulles de treball, contractes i facturació

Integra totes les dades facilitant la seva gestió

Els projectes s'integren automàticament amb els contractes de clients. A més li permet facturar en funció del temps i els materials i fulles de treball, que s'introdueixen per cada professional de manera senzilla.Dissenyat per a adaptar-se als seus processos

Visualitzi el seu projecte en funció de les seves prioritats

Organitzi projectes entorn dels seus propis processos. Treballi sobre les tasques i els problemes utilitzant la vista Kanban, programi tasques utilitzant el diagrama de Gantt i gestioni terminis de control en la vista de calendari. Cada projecte pot tenir les seves pròpies etapes permetent als equips optimitzar el seu treball.


En col·laboració constant

Xat en temps real, compartir documents, integració de correu

Utilitzi l'eina de converses per a comunicar-se amb el seu equip de projecte o amb els seus clients. Podrà compartir documentació, comentaris i notes en les tasques dels projectes o en les incidències.

A més, podrà enviar correus directament des de la interfície de converses de Odoo, o parlar en temps real amb els seus clients i els seus companys de treball amb l'eina de xat en viu.